Kuinka koulutan?

Koulutuksen tavoite on aina lisätä koiran ja omistajan hyvinvointia. Koulutuksessa käytetään pääasiassa positiivista vahvistamista ja uusien taitojen opettamista koiralle.

Käytösongelmien selvittäminen alkaa yleensä hyvinvointikartoituksella, jossa selvitetään liikunnan, unen ja ravinnon vaikutusta koiran käyttäytymiseen. Työssäni olen huomannut, että useat ongelmat voivat olla lähtöisin myös palautumisen ongelmista tai fyysisiä kivuista tai kolotuksista, jolloin pelkällä koulutuksella ei pystytä käytöstä muokkaamaan. Yhdessä hyvinvointitekijötä lisäämällä ja toivottuja käytöksiä vahvistamalla päästään hyvään lopputulokseen. Tavoitteena aina hyvinvoiva ja onnellinen koira.

Olen sitoutunut Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiin sääntöihin.